Är du osäker på när dina avfallskärl ska hämtas?

Då vi inte har möjlighet att publicera hämtningsscheman för samtliga fastighetsägare här på Danderyd.se har vi tagit fram en e-tjänst där du kan beställa schema själv, enkelt och smidigt. Du kan beställa schema för hämtning av mat- och restavfall, tidningar och returpapper.

Beställ schema för tömning av avfallskärl

E-tjänst för beställa schema:

Beställ och hantera avfallstjänster

Om du inte kan eller vill använda e-tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst för avfall:

Danderyd.se@suez.com

Tele: 08-519 333 00

Mat- och restavfall töms i två olika fack

Mat- och restavfallet töms i normala fall av en och samma sopbil. Bilen har dock två fack med en skiljevägg emellan. Maten töms i det lilla facket och restavfall i det stora facket. Det kan se ut som att allt hamnar i samma fack men skiljeväggen håller avfallet separerat.

När töms återvinningsstationerna?

På FTI AB’s hemsida kan du se nästkommande tömningsdag för återvinningsstationerna som finns i Danderyds kommun. Du kan även anmäla städning och tömning:

https://www.ftiab.se/