Ärende om nedläggning av hemtjänst återremitteras

Under måndagens kommunfullmäktige den 23 september blev beslutet om nedläggning av hemtjänst i kommunal regi återremitterat med begäran om kompletterande information på några punkter. Ärendet kommer att behandlas på kommande kommunfullmäktige troligen redan 14 oktober.

För frågor, kontakta gärna socialdirektör Britt-Marie Ekström, 08-568 91 110.

Britt-Marie.Ekstrom@danderyd.se