Årsredovisningen för 2023 beslutad

Kommunfullmäktige har godkänt årsredovisningen för 2023. Det ekonomiska resultatet för 2023 uppgick till 124,6 miljoner kronor medan resultatet enligt balanskravet uppgick till 102,1 miljoner kronor.

- Danderyds kommun fortsätter att uppvisa en stark och stabil ekonomi. 2023 års resultat bekräftar engagemanget att driva en ansvarsfull ekonomisk politik. Strävan efter att både uppfylla och överträffa uppsatta finansiella indikatorer och mål har varit framgångsrik. Detta har inte bara mött, utan överträffat kraven enligt kommunallagen och förstärker Danderyds position som en föredömligt skött kommun. Det starka resultatet är avgörande för vår förmåga att tillgodose invånarnas behov och förbereda oss för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander.

Skillnaden mellan årets resultat och årets resultat enligt balanskravet beror på att orealiserade vinster i värdepapper om 22,5 miljoner kronor inte ingår i resultat enligt balanskravet. Kommunen hade budgeterat ett positivt resultat med 47,5 miljoner kronor. Skatteintäkterna (netto)* blev 61,6 miljoner kronor högre än budgeterat, och var den budgetpost som avvek mest från budget.

Kommunen uppnådde under året alla finansiella indikatorer och majoriteten av mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Bedömningen baseras på nämndernas måluppfyllelse och utfall av nyckeltal och aktiviteter.

*Skatteintäkter (netto) innehåller skatteintäkter, kommunal utjämning, statsbidrag, fastighetsavgift och LSS-utjämning, med mera.

I den senaste medborgarundersökning berättade 98,9 procent av Danderydsborna att de betraktar kommunen som en bra plats leva på.

Här kan du ta del av årsredovisningen i sin helhet:

årsredovisning 2023