Avfallshämtning under vintern

Snö och is är en stor utmaning för avfallshämtningen. Risken för att halka är stor hos de miljöarbetare som drar kärl på dåligt underlag. Dessutom kan det vara svårt att framföra fordonen vintertid. För att allt ska fungera bra behöver du som fastighetsägare se till avfallshämtningen på ett enkelt och riskfritt sätt kan tömma ditt avfall.

Förbered inför avfallshämtningen

Så här gör du för att tillse att avfallshämtningen fungerar vid din fastighet:

  • Skotta och sanda runt och under avfallskärlet.
  • Skotta och sanda hela dragvägen mellan kärlet och sopbilen.
  • Ta bort snö och is på kärlets lock.
  • Skotta bort eventuell snövall.

Allt detta gäller oavsett om kärl eller dragväg är på din egen eller på kommunal mark.

Undvik fastfrusna matavfallspåsar

På vintern kan fuktiga påsar frysa fast i kärlet. För att motverka det, se till att lämna så torrt matavfall som möjligt, lägg en tidning/kartong i botten av kärlet eller låt påsen frysa till lite utomhus innan du lägger den i kärlet.

Köra sopbil vintertid – ett iskallt uppdrag

Vintertid kan halka och snö göra det svårt, och till och med farligt, att köra sopbil på vägar som inte är något problem för personbilar. En sopbil väger väldigt mycket och börjar den glida finns det inget som stoppar den. Medan sopbilen körs blir däcken dessutom varma. Om det är vinterväglag och sopbilen stannar i en uppförsbacke, för att tömma kärl, smälter snön under däcken och orsakar halka. Att hålla en jämn fart brukar vara ett bra koncept i snömodd. Men sopbilar stannar vid varje sopkärl. De körs även ofta längre till höger på vägen än på personbilars inkörda spår.

För frågor och beställningar

Kontakta kommunens kundtjänst för avfall:
E-post: avfall@danderyd.se
Telefon: 08-408 080 70

Mer information

Snöröjning i Danderyd