Nya avgifter för avfallshämtningen 2024

Den 1 januari 2024 höjs kommunens avfallstaxa med 18 %. Detta på grund av ökade kostnader för insamling och behandling. För villaägare som sorterar matavfall och har avfallshämtning varannan vecka innebär det en höjning på cirka 30 kronor i månaden.

Förändring av avgifterna

Höjningen kommer att ske jämnt över alla tjänster i avfallstaxan. Totalkostnad för ett abonnemang med matavfallssortering och hämtning varannan vecka kommer att landa på cirka 2 390 kr per år (baserat på att hushållet slänger 400 kilo avfall per år varav hälften är matavfall). Vid hämtning en gång per månad av restavfallet, och varannan vecka av matavfallet, landar avgiften på ungefär 2 190 kr förutsatt samma mängder som ovan. 

Det dyraste abonnemanget för villaägare i sin tur, med avfallshämtning av restavfall varje vecka och utan matavfallssortering, innebär en höjning på 67 kronor i månaden. Total kostnad för abonnemanget blir ungefär 5230 kr per år (baserat på att hushållet slänger 400 kilo avfall per år).

Så fungerar avfallstaxan

Avfallsverksamheten är ingen skattefinansierad verksamhet utan en taxefinansierad. Men vad innebär egentligen det? Kommunens avfallsplanerare Camilla Molina Muga förklarar:

- Det innebär att avfallsverksamhetens intäkter kommer från de avgifter som abonnenterna betalar för de olika insamlingstjänster som används. Avfallsverksamheten ska gå plus minus noll. Kostnaderna utgörs bland annat av ersättning till entreprenörerna för avfallshämtning, behandlingskostnader för avfallet, kostnader för återvinningscentraler samt administrativa kostnader.

Därför höjs avfallstaxan

Enligt avtal så sker årligen en så kallad indexhöjning till de entreprenörer som hämtar avfall på uppdrag av kommunen. Sedan kriget i Ukraina har produkter som olja och drivmedel blivit dyrare. Det innebär att indexhöjningen blir allt högre i och med de ökade kostnaderna i samhället. Kommunens kostnader för vidare behandling av avfallet ökar även, bland annat till följd av stegrande energipriser.

- Avfallsverksamheten har också en avfallsfond som under flera år varit negativ och som måste balanseras upp. Detta blir särskilt viktigt när ny lagstiftning inom de närmsta åren börjar gälla, som till exempel fastighetsnära insamling av förpackningar, berättar Camilla Molina Muga.

Störst miljönytta ger lägst avgift

Kommunen har en miljöstyrande taxa. Det innebär att det avfallsabonnemang som är bäst för miljön är det billigaste. Lägst avgift betalar villaägare som matavfallssorterar och har hämtning av restavfallet 13 gånger per år. För flerfamiljshus och verksamheter är det billigaste abonnemanget hämtning varannan vecka och med matavfallssortering.

I och med att kommunen har en vikttaxa blir avgiften också lägre ju lättare kärlet för restavfall är. Ju duktigare du är på att sortera matavfall, förpackningar och annat som inte ska ner i den vanliga soppåsen – desto mindre blir summan på din faktura!

Läs mer om avfallstaxan