Rädda fallfrukten! Vi hämtar och återvinner!

Varje höst ruttnar stora mängder frukt bort i villaträdgårdar i onödan. Men frukta ej! I Danderyds kommun har du möjlighet att beställa hämtning av fallfrukt i storsäck till ett fast pris. På så sätt kan frukten göra miljönytta.

I abonnemanget för hämtning av fallfrukt ingår åtta hämtningar i storsäck. Du som sorterar matavfall och/eller har abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall betalar ett reducerat pris om totalt 729 kr för ditt fallfruktsabonnemang. Annars är priset 1389 kr (enligt avfallstaxan 2021).

Vi ser till att fallfrukten återvinns och blir till biogödsel och biogas. Biogödsel blir god växtnäring till åkrar och biogasen kan bussar och bilar köras på.

Det bästa är såklart att safta, sylta eller skänka bort skörden, men fallfrukten som blir över är också en resurs som kan göra miljönytta.

Hämtning av fallfrukt