Se upp! Gammal kontaktinformation på matavfallspåsar

Sedan våren 2021 har kommunens upphandlade entreprenör för avfallshämtning bytt namn till PreZero. Det innebär att den gamla mejladressen till kundtjänst nu har tagits bort. Den hänger dock alltjämt med på redan upptryckta matavfallspåsar.

PreZeros namnbyte innebär att den gamla mejladressen danderyd.se@suez.com nu har ersatts av danderyd.se@prezero.com. På de papperspåsar som används för matavfallssortering, och som redan är upptryckta innan namnbytet, finns dock den gamla adressen med.

Eftersom vi inte vill kassera fullt funktionella påsar på grund av detta kommer påsarna att delas ut tills dess att lagret är slut. Kommande påsar kommer inte innehålla kontaktuppgifter av detta slag.

Välkommen att kontakta Prezero vid frågor eller kommunen på avfall@danderyd.se