Bli av med din julgran och ditt julklappsskräp

Denna julen testar kommunen att ha tre julgranszoner - insamlingsplatser - där du kan lämna din julgran. FTI som ansvarar för återvinningsstationerna för förpackningar i kommunen har extra beredskap och städning under december.

Julgranszoner 10-15 januari

Den 10-15 januari kan du lägga din julgran på parkeringarna vid:

 • Enebybergs IP
 • Stockhagens IP
 • Kvarnparksbadet

Det är tydligt skyltat var du ska lägga granen.
Tack för att du inte lägger dit din gran före eller efter perioden 10-15 januari.

Mobila återvinningscentralen

Du kan också lämna din julgran till den mobila återvinningscentralen. Sista datumen för 2020 är:

 • Lördag 26 december, kl 11-14 - Vasaskolan, varumottagningen.
 • Onsdag 30 december, kl 16.30 - 19.30 - Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna

Nytt schema för Mobila återvinningscentralen 2021

Öpperttider SÖRAB:s återvinningscentraler jul och nyår

Vad händer med julgranarna?

Granarna flisas och blir till biobränsle i värmeverk. På så sätt så får de sprida ljus och värme ännu en gång. Mindre grankvistar rötas för att producera biogas och biogödsel.

Återvinn ditt julklappskräp

Det är FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, som ansvarar för återvinningsstationerna för förpackningar i kommunen.

Corona och ökad e-handel gör att det är högt tryck på återvinningsstationerna. Under december har FTI extra beredskap för städning och tömning. På vissa återvinningsstationer sätter de även upp extra containrar med tomtedekaler.

Så här kan du bidra till en bra återvinning under storhelgerna.

 1. Källsortera när återvinningsstationen är tom
  På ftiab.se kan du se när din återvinningsstation tömdes senast och när containrarna töms nästa gång.

 2. Platta till lådor och förpackningar ordentligt!
  I år är det extra viktigt att du plattar till paketen. På så sätt får det plats mer i återvinningsbehållarna.

 3. Felanmäl enkelt på ftiab.se
  På ftiab.se kan du enkelt felanmäla och uppmärksamma att det behöver städas vid din återvinningsstation.

 4. Beställ hämtning av grovavfall från kommunen
  Få din trasiga soffa eller ditt uttjänta skrivbord hämtat hemma mot en extra avgift. Genom att använda kommunens tjänster kan du vara säker på att ditt avfall tas omhand enligt gällande lagstiftning och inte dumpas vid återvinningsstationer eller i naturområden.

 5. Beställ extra tömning av mat- och restavfallskärl
  Under storhelger kan det bli mer avfall än vanligt hemma. Du kan beställa extra hämtning av hushållsavfall mot en extra avgift, 75-208 kr beroende på val av hämtning. Kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos Suez för information och beställning.

Mer information

Hitta din återvinningsstation på ftiab.se

Felanmäl på ftiab.se

Beställ extratjäntser via kundtjänst för avfall

Beställ hämtningsschema för din avfallshämtning

Mobila återvinningscentralen