"Det är inte så krångligt som du tror" – Möt Brf Betslet som sparar tusenlappar på matavfallssortering

När bostadsrättsföreningen Betslet skulle införa matavfallssortering höjdes några skeptiska röster. Ett halvår senare är alla mer än nöjda med sorteringen och föreningen har sänkt sina kostnader. John Wedberg, avfallsansvarig eldsjäl i styrelsen, berättar om deras resa.

Med en fantastisk utsikt över Edsviken ligger bostadsrättsföreningen Betslet, en förening med 68 hushåll i blandade åldrar. John har suttit i styrelsen för föreningen i fem år och inleder direkt med att ”Detta med sortering bör alla göra”.

Drivkrafterna att sortera matavfall i föreningen är flera. Det handlar både om att faktiskt göra en konkret insats för miljön men även om bostadsrättsföreningens varumärke – att kunna visa upp att detta är en miljövänlig förening. Till det kommer den ekonomiska aspekten, att man får en billigare avfallshämtning om man sorterar.

Sortering som testprojekt

Allt började när en medlem bad styrelsen att undersöka om föreningen kunde spara pengar på att sortera matavfall. John tog tag i frågan. Det visade sig handla om många tusenlappar men trots det fanns en viss tveksamhet. Man var rädda för dålig lukt, nedskräpning och att det tar plats. Lösningen blev att sorteringen skulle införas som ett test under 3 – 4 månader som kunde avslutas om det inte fungerade. Efter en lyckad testperiod har alla farhågor kommit på skam och sorteringen fortskrider. Alla är nu jättenöjda, berättar John. Ett medskick han har till någon som funderar på att börja sortera är att ”Det är inte så krångligt som du tror. Det är bara att börja sortera, det kommer kännas positivt när du ser resultatet”, säger han.

Städdagen blev startsskottet

Det var under höstens städdag som John informerade om att sorteringen skulle starta och om besparingar som kunde göras, något som mottogs mycket positivt. Många hade erfarenhet av sortering från tidigare boenden. På plats på städdagen kunde de närvarande få med sig sorteringsutrustning och skrev i samband med det upp sig på en lista. Detta så att styrelsen skulle kunna veta vilka hushåll som sorterar.

Det fortsatta arbetet

John har noterat att cirka 60 – 65 % av hushållen i föreningen sorterar i dagsläget, men man arbetar aktivt med att öka denna andel. Han poängterar hur viktigt det är att ge återkoppling.

- ”Det är viktigt att berätta om att sorteringen ska börja men även om hur det går, annars tröttnar folk”.

I varje portuppgång sitter till exempel informationsskyltar från kommunen som visar antal kilometer en gasbil kan drivas på det matavfall som producerats de senaste månaderna.

Under vårens städdag fick de boende även veta hur mycket föreningen sparat in i kronor på att ha just ett abonnemang för sortering. Utöver kontinuerlig information av detta slag så är John mycket aktiv med att stämma av med boende han möter ute i området hur sorteringen går, även om han poängterar att detta måste göras på ett ödmjukt sätt.

- ”Och just ja, utropar John precis när intervjun avslutats, vi har ju fått jättemycket hjälp från kommunen också med affischer och uträkningar och allt. Det glömde jag säga men det måste du ju ha med. Glöm inte det!”

Ta steget ni också!

Är du hyresvärd eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening och funderar på att införa matavfallssortering? Mejla till avfall@danderyd.se för rådgivning och tips! Ambassadören John Wedberg hälsar att han också svarar på frågor som dyker upp. Kontakta jbgwedberg@gmail.com

Bor du i en lägenhet och vill bidra till kommunens matavfallsinsamling? Tipsa kommunen så kan vi kontakta din fastighetsägare. Mejla till avfall@danderyd.se eller tipsa genom vår e-tjänst.

E-tjänster - tipsa din fastighetsägare om matavfallsinsamling