Ny tjänstekatalog för avfallshämtningen

Vill du läsa om alla kommunens avfallstjänster? Nu har vi samlat alla tjänster i en katalog för att göra det lätt för dig som kund att få en god överblick över vad du kan beställa.

Hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall, fallfrukt, farligt avfall, elavfall med mera. Förutom att hämta mat- och restavfall erbjuder kommunen ett brett tjänsteutbud för avfallshämtning.

Nu har vi samlat kommunens tjänster för avfallshämtning för villaägare i en tjänstekatalog. Här finns även information om inlämningsställen för olika typer av avfall. Tjänstekatalog för flerfamiljshus är under produktion.

Tjänstekatalog enfamiljshus
Prislista tjänster enfamiljshus taxa 2021