Nytt år – nytt schema för mobila återvinningscentralen

Den mobila återvinningscentralen besöker olika platser i kommunen och tar emot i stort sett allt som en vanlig återvinningscentral gör. Den rullar i kommunen även 2020 men med några förändringar i schemat.

Så här ser en del av den rullande återvinningscentralen ut.

Schema för mobila återvinningscentralen 2020

Vad förändras?

Klart för 2020 är att en ny plats tillkommer vid Långängsstrand. Det har efterfrågats av boende i området då det är glest mellan stoppen i Stocksund för den mobila återvinningscentralen.

Samtidigt tas besöksplatsen vid Danderyds gymnasium bort. Anledningen är bland annat att det inte är en optimal plats för uppställning av containrar. Även stoppet vid Brageskolan tas bort.

”Vi har bara kunnat använda Danderyds gymnasium som stopp för den mobila återvinningscentralen på helger. På vardagar har den helt enkelt tagit upp för mycket plats på parkeringen vilket skapat problem för befintlig verksamhet”, förklarar Eva Hedenström, avfallsplanerare på tekniska kontoret. ”När det gäller Brageskolan ligger det stoppet geografiskt nära stoppet Rosenvägens förskola. Det är dessutom ett av de stopp som har ett färre antal besökare.”

Spridning i kommunen

Vilka platser som den mobila återvinningscentralen ska besöka ses över varje år. Ambitionen är att det ska vara en bra spridning av platser i kommunen. Eftersom det finns besöksstatistik per plats kan schemat anpassas så att tjänsten når så många kommuninvånare som möjligt. Platserna ska dessutom vara lämpliga att ställa upp containrar på och ligga nära bostadsområden för att göra det möjligt att ta sig dit utan bil.

Schemat ute nu

Något annat som justeras för 2020 är antalet gånger som den mobila återvinningscentralen besöker i kommunen.

”Anledningen är dels att vi har minskad budget för 2020 och dessutom ökade kostnader för att ha tjänsten i kommunen. Det i kombination gör att vi justerar schemat för att hålla budget och samtidigt leverera en tjänst med bra spridning”, säger David Johannesson, chef för VA- och avfallsavdelningen.

Det blir 26 stopp på vardagar och 19 stopp på helger vilket är färre stopp än 2019. Exakt var vi stannar och vilka datum det blir kan du se i schemat för den mobila återvinningscentralen som finns på danderyd.se/mavc. Schemat finns också att hämta ut i Information Danderyd, Mörby Centrum.

Mobila återvinningscentralen

Lämna din julgran här

Varmt välkommen att lämna din julgran till den mobila återvinningscentralen när julen är över. Kom ihåg att du endast får lämna din julgran under mobila återvinningscentralens öppettider; onsdagar kl. 16:30–19:30. Lördagar och söndagar kl. 11:00–14:00.

 • 28 december, lördag
  Vasaskolan, varumottagningen

 • 29 december, söndag
  Danderyds gymnasium, parkeringen

 • 4 januari, lördag
  Vasaskolan, varumottagningen

 • 15 januari, onsdag
  Stockhagens IP

 • 19 januari, söndag
  Rosenvägens förskola, parkeringen

 • 29 januari, onsdag
  Korsningen mellan Klockargårdsvägen och Enebybergsvägen