Nya dagar för avfallshämtning

Från och med vecka 40 kommer ett mindre antal hushåll få ändrad hämtdag och/eller hämtvecka för sin avfallshämtning.

Tömning av avfallskärl i sopbil.

Om förändringen i avfallshämtning

Under vecka 40 kommer en del abonnenter få ny hämtdag och/eller ny hämtvecka för sin avfallshämtning. Information om detta har nyligen skickat s till de som berörs i form av ett vykort samt ett sms.

Varför förändring?

Ett större antal abonnenter fick ändrad hämtdag och/eller hämtvecka redan i våras. Detta för att få till en mer stabil avfallshämtning och jämna ut hämtningen mellan veckorna. De som nu får ändrad avfallshämtning är de med hämtning 39 gånger per år som omfattas först nu då hämtningen går över till tömning varannan vecka.

Sök dina hämtdagar i tömningskalendern

På kommunens hemsida kan du enkelt söka upp vilka dagar du har hämtning av mat- och restavfall. Abonnerar du på hämtning av trädgårdsavfall och returpapper ser du dessa hämtningar här också.

Tömningskalender avfall

Vill du ändra hur ofta du får hämtat?

Ju mer sällan du får ditt avfall hämtat desto lägre avgift betalar du för din avfallshämtning. Lägst avgift för dig som bor i småhus är om du har hämtning av restavfall 13 gånger per år. Detta val kan du bara göra om du sorterar matavfall i kärl eller kompost. Matavfallskärlet töms då varannan vecka.

Övriga alternativ för samtliga småhusägare är hämtning 26 eller 52 gånger per år. Lägst hämtintervall för verksamheter och flerfamiljshus är 26 gånger per år.

Ändra hämtningsintervall