Insamling av förpackningar under kommunalt insamlingsansvar

Från och med den 1 januari 2024 får Sveriges kommuner ansvaret för insamling av förpackningar. Detta medför bland annat att företaget TMR avslutar sitt system för förpackningsinsamling. Danderyds kommun kommer inledningsvis att sköta insamlingen genom hämtning på de återvinningsstationer som finns runt om i kommunen för att sedan succesivt införa fastighetsnära insamling från och med 2025.

Nuvarande förpackningsinsamling

I nuvarande lagstiftning har producenterna ansvar för insamling och behandling av förpackningar genom det så kallade producentansvaret. Till producenter hör alla företag som tillverkar, importerar eller använder förpackningar till sina produkter och tjänster. Insamling sker genom FTIs (Förpackningsinsamlingens) återvinningsstationer och genom företaget TMRs tjänst pick-up service.

Ny lagstiftning från och med årsskiftet

Den 1 januari 2024 får kommunerna ansvar för insamling av förpackningar från hushåll. Inledningsvis kan detta ske genom insamling på lättillgängliga insamlingsplatser vilket kan motsvara dagens återvinningsstationer. Senast 2027 behöver dock fastighetsnära insamling från hushåll vara på plats. Kommunerna ska även hämta förpackningsavfall från verksamheter som till exempel delar samma soprum som hushåll och som anmält att de vill ha kommunal insamling. Till 2027 ska kommunerna också ordna insamling av skrymmande förpackningar via lättillgängliga insamlingsplatser.

Detta gäller i Danderyd

I Danderyds kommun, liksom i de flesta andra kommuner, kommer insamlingen till en början ske genom dagens återvinningsstationer. Den fastighetsnära insamlingen kommer sedan införas i etapper med start 2025 för att vara fullt etablerad 2027 i enlighet med lagkravet. I nuläget är det inte klart exakt hur systemets upplägg kommer att vara organiserat. Kommunen kommer komma med mer information om detta framöver i olika kanaler som hemsidan och kommunens månatliga e-postutskick Skräpposten med information om avfall, återvinning och återbruk i Danderyds kommun.

Karta återvinningsstationer  
Här kan du anmäla dig till Skräpposten