Vem får köra ditt avfall?

Danderyds kommun har fått kännedom om att det finns aktörer i kommunen som erbjuder sina tjänster för borttransport av avfall. Vissa säger sig göra detta på uppdrag av kommunen. Kommunen vill betona att dessa verksamheter inte har någon koppling till kommunens avfallshämtning. Här beskriver vi vad som gäller för transport av avfall.

Vad gäller för hämtning av avfall hos hushållen?
Det är endast Danderyds kommun som får hämta avfall hemma hos dig, och det gör vi genom den upphandlade entreprenören PreZero Recycling AB (tidigare Suez Recycling AB).

Det tycks dock bli allt vanligare att andra aktörer anlitas för hämtning, särskilt när det gäller trädgårdsavfall och grovavfall. Som privatperson får du själv lämna saker till en återvinningscentral, men du får inte att anlita någon annan än kommunen för borttransport. Det är helt enkelt för att säkerställa att avfall inte dumpas eller hanteras fel enligt lag.

Vad erbjuder kommunen för service när det gäller avfall?
Kommunen har ett brett och attraktivt utbud av hämtningstjänster av avfall och kringtjänster. Vi erbjuder kostnadsfri hämtning av småelektronik och farligt avfall genom tjänsten Returtjänsten. Utöver hämtning av mat- och restavfall kan du också beställa hämtning av grovavfall, elavfall, trädgårdsavfall och mycket annat.

Välkommen att kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos PreZero för att få veta mer. Du hittar också mer information under Avfall, återvinning och återbruk på hemsidan.

Kommunens kundtjänst för avfall hos PreZero, tel: 08-519 333 00 och e-post danderyd.se@prezero.com

Avfall, återvinning och återbruk