Avveckling av hemtjänst i egen regi, hur har det gått

Kommunfullmäktige beslutade 14 oktober 2019 att avveckla hemtjänsten i egen regi. Det som en av de åtgärder socialnämnden behövde genomföra för att möta kommunfullmäktiges krav på att ha budget i balans 2019 och sänkta budgetförutsättningar 2020. Den 1 maj i år var avvecklingen klar och alla kunder hade fått byta hemtjänstutförare. Hur gick avvecklingen, hur upplevde kunderna, personalen och de privata hemtjänstutförarna flytten, vi har känt dem på pulsen.

Lotta Björkegren, Attendo, Pia Björkqvist, Blomsterfonden
Erik Boberg
Maria Alm, avdelningschef för äldre & LSS

Lotta Björkegren, verksamhetschef på Attendo

Vi har haft ett mycket bra samarbete med kommunen redan från start. 100 kunder valde oss och första gruppen kom den 13 januari och den sista kom i början på mars. Vi tog även över 24 tillsvidareanställd personal från den kommunala hemtjänsten. Vi visste vilken personal som var kontaktperson till respektive kund vilket de även fick fortsätta med när de kom över till oss. Det har varit en trygghet för både kunder och personal.

Vi har under hela perioden haft många bra samverkanmöten med Maria Alm (avdelningschef) och Marie Blad (medicinsk ansvarig sjuksköterska). När det var som mest intensivt hade vi möte varje vecka vilket var viktigt för att få allt att fungera. Samarbetet har varit mycket bra, de är fantastiska säger Lotta.

Vilka utmaningar har ni haft i och med flytten?

Våra arbetssätt på Attendo i förhållande till den kommunala hemtjänsten har en del olikheter. Kunderna tyckte till en början att det var lite oroligt att byta och det var även en viss oro bland personalen att hitta en ny arbetsgivare. Men vi har arbetat mycket för att få alla att känna sig trygga med oss. Alla kunder har fått kontakt och hembesök av våra samordnare.

Pia Björkqvist, verksamhetschef Blomsterfonden

30 kunder flyttade hit från kommunen. Överlag har det fungerat mycket bra. Bra löpande kontakt. Kunderna hade en del frågor men var väl förberedda ändå eftersom de valde att komma till oss. Vi tog kontakt med alla kunder och anhöriga och egen regi (kommunens personal). Alla kunder har fått hembesök, vi ville att de skulle få träffa oss och få ett ansikte och därigenom skapa trygghet likväl som vi ville träffa dom samt få berätta om Blomsterfonden.

Viss personal följde med och det har varit tryggt och roligt för kunderna. Viktigt för personalen att de fått välja var de skulle jobba vidare efter sin tidigare arbetsgivare.

Dagmar Ljungström 92 år, bor i Enebyberg

Det var inte svårt att välja ny hemtjänst säger Dagny. Förut när jag skulle få hemtjänst tänkte jag redan då på Blomsterfonden men det blev kommunen, de går ju inte i konkurs säger Dagny. Så när kommunen avsa sig uppdraget var det naturligt att välja just blomsterfonden. De rekryterar bra folk och har bra basvärden och vad det står för. Flytten gick ganska så smidigt, flyttade den 10 februari. Det gick bra och jag fick bra information. Även när pandemin kom fick vi bra information och personalen som kommer hit har skyddat sig bra. Jag har hjälp tre gånger om dagen, jag ser idag sämre, har glaukom, det har varit lite svårt när personalen är ny och inte lägger saker på samma ställe som innan.

Erik Boberg 91-år Enebyberg

Det tog bara en vecka så var allt klart berättar Erik som sitter och fikar med sina kompisar när vi ringer. Jag blev kontaktad av en biståndshandläggare ifrån kommunen, fick bra information så allt gick väldigt bra. Det har gått bra även under pandemin, jag har gått ut varje dag som tidigare och då till träffpunkten. De har dock haft stängt ett tag men nu öppnar de på baksidan den 1 september så då kan jag gå dit igen. Lite väderberoende bara eftersom det är utomhus utan tak. Nu sitter vi utanför på cafét, där är jag varje dag. Vi sitter på olika ställen. Brukar vara ungefär åtta personer.

Maria Alm som är avdelningschef för äldre och LSS och som varit med på hela avvecklingsresan

Vi har varit många som arbetat i ett fantastiskt team för att få övergången att fungera smidigt, berättar Maria. Socialkontorets personal från biståndsavdelningen, egen regi, HR-avdelningen och privata hemtjänstutförare har alla bidragit med sin del. Innan fanns farhågor att en avveckling av egen regis hemtjänst skulle innebära mycket oro för kunder och hemtjänstutförare men det visade sig bli mindre oro än väntat. När beslutet om avveckling togs så rullade hela processen igång och det gick fortare än väntat och innebar även lägre kostnader än förväntat. Vi behöll natt- och larmorganisationen i egen regi. Sedan är det roligt att tre kommuner har hört av sig till oss för att få ta del av hur vi gjorde för att genomföra det här stora projektet.