Danderyd är Stockholms bästa skolkommun – även i år!

Danderyd behåller förra årets förstaplats bland alla kommuner i Stockholms län i Lärarförbundets rankning för 2019 över landets bästa skolkommun. Bland alla 290 kommuner i Sverige hamnar Danderyd på plats 9.

- Jag är inte förvånad över Danderyds fina placering, men förstås jättestolt över att vi är bäst i stan. Jag ser detta bland annat som ett resultat av de politiska satsningar som vi har gjort, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.

- Vi har flest behöriga lärare i Stockholms län och vi har skickliga rektorer ute på våra skolor. Dessutom är våra lärare mycket kompetenta och vi har både fantastiskt duktiga och ambitiösa elever och engagerade föräldrar. Danderyd har med andra ord goda förutsättningar att nå bra resultat, säger Hanna Bocander.

Höga löner och betyg

Danderyds fina placering grundar sig bland annat på att meritvärdet för elever i årskurs 9 är bland de högsta i landet (plats 5) och att en stor andel eleverna i årskurs 9 är godkända i alla ämnen (plats 36).

Ytterligare en variabel i rankningen som gör att Danderyd hamnar bra är att lönerna för de som arbetar i förskola, skola och fritidshem är höga jämfört med i andra kommuner. Danderyd hamnar där på plats 14 av alla 290 kommuner.

Nära samarbete

- Vi är en liten kommun där det är nära mellan skola och oss på förvaltningen. Det gör att vi kan ha ett bra och utvecklande samarbete och utbyte mellan alla oss som arbetar på skolorna och med skolfrågor. Men skolutveckling är ingenting som man någonsin kan bli klar med. Vi kommer förstås att fortsätta arbeta för att våra skolor ska bli ännu bättre, säger Maria Weståker, verksamhetschef för de kommunala skolorna i Danderyds kommun.

Hanna delar ut pris.
På bilden syns Hanna Bocander som tar emot en blombukett från Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Kort om rankningen

Lärarförbundets årliga rankning omfattar kommunala skolor, friskolor, gymnasieskolor, förskolor och fritidshem och baseras på statistik från bland annat SCB och Skolverket. Även ett så kallat likvärdighetsindex har använts, som tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar och bakgrundsfaktorer. Rakningen har gjorts om något från tidigare år vilket gör att det inte går att direkt jämföra resultat bakåt i tiden.