Beslut av UN: En förskola stängs och två får förelägganden med vite

Igår den 14 juni fattade politikerna i utbildningsnämnden (UN) beslut om att återkalla godkännandet för Skattkistans förskola i Stocksund. Det betyder att Skattkistans förskola, som drivs av företaget S2H förskolor AB, kommer att stänga senast den 1 augusti. Beslutet fattades på grund av att verksamheten håller alltför låg kvalitet.

Dessutom beslutades att Charlottenbergs förskola och Prästkragens förskola, som båda ligger centralt i Danderyd och också drivs av S2H Förskolor AB, ska tilldelas ett föreläggande förenat med ett vite. Detta efter att huvudmannen trots tidigare förelägganden, som främst rör det pedagogiska ledarskapet på förskolorna, inte kommit till rätta med påtalade brister.

Enligt skollagen är det kommunen som har ansvar för tillsynen av fristående förskolor i kommunen. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver utbildningen ska rätta fel som upptäckts av kommunens tillsynshandläggare. Skulle brister upptäckas, kan kommunen tilldela huvudmannen ett föreläggande och även fatta beslut om att återkalla godkännandet för en huvudman att driva en viss förskola.

För förskolorna Charlottenberg och Prästkragen ska nu huvudmannen åtgärda de brister som identifierats, senast den 1 oktober 2023. Om så inte sker kan utbildningsnämnden ansöka om att få ett vite utdömt.

Vårdnadshavare med barn på de aktuella förskolorna har informerats om besluten. De vårdnadshavare som har barn på Skattkistans förskola behöver ansöka om en ny förskola till hösten. Vårdnadshavare som har barn på Charlottenbergs eller Prästkragens förskolor behöver i nuläget inte göra någonting.

Mer information

Underlagen till utbildningsnämndens beslut