Beslut av UN: Prästkragens förskola stängs

Igår den 13 december fattade politikerna i utbildningsnämnden (UN) beslut om att återkalla godkännandet för Prästkragens förskola i Danderyd. Det betyder att Prästkragens förskola, som drivs av företaget S2H förskolor AB, kommer att stänga senast den 8 januari 2024.

Barn som leker på gården på förskolan Hildingavägen.

Beslutet fattades på grund av ett allvarligt missförhållande och bristande barnsäkerhet i verksamheten. Enligt skollagen är det kommunen som har ansvar för tillsynen av de fristående förskolorna i en kommun och om kommunens tillsynshandläggare upptäcker brister kan huvudmannen tilldelas ett föreläggande. I nästa steg kan även ett beslut om att återkalla godkännandet för huvudmannen att driva en viss förskola fattas. Detta är vad som nu har skett för Prästkragens förskola.

Vårdnadshavare med barn på den aktuella förskolan har informerats om beslutet och om att de behöver ansöka om plats på annan förskola för sitt barn.

I juni 2023 beslutade utbildningsnämnden att Skattkistans förskola, som även den drevs av företaget S2H förskolor AB, skulle stänga. Bakgrunden till beslutet var även då allvarliga missförhållanden i verksamheten. Vårdnadshavare som har barn på S2H:s förskola i Charlottenberg behöver i nuläget inte göra någonting.

Mer information

Underlaget till utbildningsnämndens beslut gällande Prästkragen – tjänsteutlåtande