Trygghetskamera vid Vendevägen

Danderyds kommun har installerat en trygghetskamera vid Vendevägen 96, även kallad ”Hortusparkeringen”. Syftet med kameran är att förebygga, förhindra och utreda brott. Den ska avskräcka från att begå brott och göra det möjligt att följa upp störningar av allmän ordning och säkerhet. För många bidrar kamerorna till trygghet. Vendevägen 96 är en plats där många passerar dagligen. Inte alla, men många, anser att området känns otryggt, mörkt och öde vissa tider på dygnet.

REPORTAGE: Möt Hanna Bocander och Johan Lindberg som besökt platsen där den nya bevakningskameran monterats.

- Det känns väldigt bra att vi efter en lång tids behandling av ärendet hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), har fått tillstånd att införa kamerabevakning. Nu kan äntligen Polismyndigheten begära ut information från kommunen när brott har begåtts! Kameran kommer förhoppningsvis förhindra vissa brott och underlätta utredning av andra brott, säger Hanna Bocander (M), Kommunstyrelsens ordförande. 

En kommunal kamerastrategi i samverkan med andra aktörer

Kameran vid Vendevägen kan ses som ett första steg i att förverkliga en plan som möjliggör för polisen att begära ut information från bevakning vid ett antal strategiskt valda platser. De kan vara information från kameror som kommunen äger, men även från andra kameror, exempelvis kameror i kollektivtrafik, butiker och köpcentrum. Utöver kamerasatsningen vid Vendevägen har kommunen gjort en analys av trygghet och brott vid busstorget i Mörby Centrum och lämnade i februari in en ansökan om att få installera en trygghetskamera även på den platsen.

Flera åtgärder gör skillnaden

Kamerabevakningen vid Vendevägen är en av flera brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser som stärker varandra. Utöver kameror har kommunen satsat på väktarnärvaro under kväller och nätter, regelbunden polisnärvaro, närvaro av ungdomskoordinationer och nattvandrare, ungdomsambassadörer, belysningsåtgärder, utformning av den fysiska miljön och löpande underhåll så att platsen hålls snygg och prydlig.

- Danderyds kommun, Polismyndigheten och flera andra aktörer som arbetar mot brott och för trygghet har ett välfungerande samarbete. Kameran kommer att vara ytterligare en hjälp i det arbetet. Genom täta operativt inriktade samverkansmöten kan man kartlägga brottsutvecklingen och snabbt vidta åtgärder, säger Gunnar Liljegren (KD), ordförande för Trygg i Danderyd.

Tillståndsprövning

Kommuner som vill sätta upp en kamera på en offentlig plats måste söka tillstånd hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Kommundirektören i Danderyds kommun, Johan Lindberg är inte nöjd med IMY:s beslut att endast ge tillstånd för en mindre del av det område kommunen önskar bevaka vid Vendevägen.

-  Kommunen har i sin ansökan utförligt beskrivit platsen, förekomst av brott och åtgärder som minimerar sannolikheten för integritetskränkningar. Enligt vår bedömning har IMY fattat sitt beslut på felaktiga grunder. Saken blir inte lättare av att det saknas rättslig praxis. Kommunen har därför tagit frågan till domstol, meddelar Johan Lindberg.