Björn Wallgren tillförordnad vd för Djursholm AB

Styrelsen för Djursholms AB och Studievägen Fastighets AB har utsett Danderyds kommuns ekonomichef Björn Wallgren som tillförordnad vd för bolagen efter David Grind som slutar i kommunen. Djursholms AB är ett anrikt bolag som grundades redan i slutet av 1800-talet. Bolaget äger och förvaltar fastigheter och mark runt om i Danderyds kommun.

– Nu stärker vi bandet mellan bolaget och ägaren, vilket kommer att underlätta dialogen om vilka fastigheter bolaget ska äga eller inte äga. Jag ser fram emot att arbeta nära Björn och utveckla bolaget tillsammans med honom och övrig kommunledning, säger styrelseordförande Torsten Sjögren.

Med hänsyn till att kommunstyrelsen i Danderyds kommun genomför en översyn av ägande av fastigheter genom Djursholms AB anser styrelsen att det är lämpligt med ett tidsbegränsat förordnande. Björn Wallgrens förordnande löper därför över 6 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare sex månader.

– Jag kommer att fokusera på att säkerställa ordning och reda i så väl bolagets ekonomi som portföljen. Tillsammans med styrelsen och kommunledningen blir mitt uppdrag att se till att bolaget bidrar till största möjliga nytta för kommunen som helhet, förklarar Björn Wallgren.