Den kommunala hemtjänsten i Danderyd läggs ner

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober att avveckla den kommunala hemtjänsten. Avvecklingen sker successivt och ska vara avslutad senast 1 maj 2020.

Verksamheten har redovisat underskott i flera år. Trots att ett flertal utredningar, genomlysningar och åtgärder vidtagits, har inte verksamheten kunnat drivas med en ekonomi i balans.

I Danderyd är det cirka 200 personer som använder den kommunala hemtjänsten, vilket motsvarar 42 procent. Resterande använder någon av de privata utförarna. De personer som har kommunal hemtjänst kommer nu att få välja en av de befintliga utförare som redan finns inom LOV, lagen om valfrihetssystem. Information om hur bytet går till kommer att skickas till berörda i början av november.

- De mätningar som socialnämnden regelbundet gör visar att vi har professionella utförare av hemtjänst, både kommunal och privat, säger Carina Elandsson, ordförande i socialnämnden. Alla erbjuder bra hjälp av samma höga kvalitet så jag är inte orolig utan övertygad om att de gamla kommer få bra hjälp av någon av våra privata utförare. Samtliga våra privata utförare säger sig också vilja växa och välkomnar nya kunder.

- Att låta kunderna och personalen vänta på beslutet ett halvår tycker jag är olyckligt, fortsätter Carina Erlandsson. Jag hade hoppats att vi kunnat ge besked till både kunder och personal före sommaren så de sluppit leva i ovisshet så här länge. Ofta är ett besked, vilket som helst, bättre än att oroa sig och inte veta. Nu har vi dock beslutat och avvecklingen kommer ske per den 1 maj 2020.