Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020

Planeringsunderlaget är kommunstyrelsens direktiv för arbetet med förslag till budget 2020. Nämnderna har i uppdrag att ta fram förslag till budget för år 2020 och plan för åren 2021–2022 inom de planeringsramar som finns givna i planeringsunderlaget. Beslut kommer att fattas den 11 juni i Kommunstyrelsen.