Stora investeringar i Danderydsvallen under 2020

Under 2020 kommer en investering i en ny kylanläggning att göras på Danderydsvallen, till en kostnad av totalt omkring 10 miljoner kronor. Vintern 2020/21 kommer en fullstor ishockeyrink med en modern och miljöanpassad kylanläggning att finnas på plats.

Under kommande vinter kommer ingen konstgjord is att finnas på Danderydsvallen då den nuvarande kylanläggningen varken är driftssäker eller uppfyller de framtida miljökrav som finns i EU-förordningen EU/517/2014.

- Men blir det tillräckligt kallt kommer vi att spola den lilla ytan på Danderydsvallen, säger Pierre Nystedt, anläggningschef hos bildningsförvaltningen i Danderyds kommun.

Även utan den konstfrusna isen på Danderydsvallen finns det god tillgång till is för skridskoåkning i kommunen. De båda ishallarna i Enebyberg och Stocksund håller öppet som vanligt och vid kyla kommer uteisen på Stockhagens IP att spolas och slingor kommer att plogas på Edsviken, Ösbysjön och Ekebysjön.

God tillgång till is

I snitt har Sveriges kommuner en ishall per 30 000 invånare. I Danderyd finns en ishall per 16 300 invånare. Vallentuna hamnar på liknande siffra, medan övriga grannkommuner ligger på mellan 21 000 och 39 000 invånare per ishall.

- Om vi lägger till den konstfrusna uterink som vi har på Stockhagens IP och även den fullstora uterink som vi kommer att bygga på Danderydsvallen under nästa år, så kan vi stoltsera med extremt god tillgång till is för alla våra kommuninvånare, säger Kent Henningson, bildningsdirektör i Danderyds kommun.

De föreningar som finns i kommunen kommer i år att ha upp till sex timmar istid per lag eller aktivitet och vecka, här ingår både ishockeylag, konståkningsgrupper och hockeyskola. För allmänheten som vill åka skridskor på egen hand kommer det den här vintern att finnas 17 lediga timmar per vecka att välja mellan. Under loven – säsongen drar igång redan till höstlovet – är det ännu fler timmar som är avsatta till allmänheten.

- Men det är klart att för vissa lag och kompisgäng kan det upplevas som en försämring att vi inte kommer att kunna erbjuda någon fullstor uterink redan i år, och att de får nya tider som de inte tycker passar lika bra. Jag hoppas ändå att det finns en förståelse för att det här är en investering som är nödvändig och som kommer att leda till någonting väldigt bra, säger Kent Henningson.

Stort intresse bland frivilliga

Frivilliga i kommunen har visat intresse för att investera i en ny kylanläggning för den lilla isbanan på Danderydsvallen. Kommunen har i nuläget inte möjlighet att stå för den kostnaden som uppgår till omkring 700 000 kronor. Det har även framförts förslag om investering i en så kallad hockey practise-rink med naturis, till en kostnad av omkring 90 000 kronor, men inte heller den kostnaden har kommunen möjlighet att stå för.

- Vi har i nuläget inga möjligheter att göra ytterligare investeringar i våra anläggningar på Danderydsvallen, förutom den på 10 miljoner kronor. Men den investeringen känns helt rätt och den nya anläggningen kommer att bli ett utmärkt tillskott i vårt fantastiska utbud. Det fina med den är också att den kommer att byggas på en betongbotten som övriga tider på året kommer att kunna användas till andra aktiviteter, spontanidrott och sporter, som till exempel basket, inlines, dans och handboll! säger Kent Henningson.

- Men sedan är det förstås viktigt att poängtera att det vore oansvarigt av oss att driva vidare den nuvarande kylanläggningen ytterligare en säsong. Den uppfyller inte de krav vi ställer när det gäller ekonomi och driftsäkerhet samt att det finns risk för läckage ut i marken. Dessutom drivs anläggningen på en så kallad f-gas som innehåller klor, kol och fluor. Den gasen måste vi helt bort ifrån, eftersom den bidrar till växthuseffekten och inte heller kan fyllas på efter den 31 december 2021, säger Kent Henningson.

Läs mer om Danderyds kommun budget:

Budget