Dags att renovera tre broar i kommunen

Under sommaren renoveras två broar på Vendevägen vid trafikplats Danderyds sjukhus. Även Fribergabron, gång- och cykelbron vid Mörby centrum, renoveras. Den stängs av helt under sommarlovet.

Det är broarna över Föreningsvägen och över E18 vid trafikplats Danderyds sjukhus som ska renoveras. Broarna byggdes år 1975 och håller enligt regelbundna inspektioner fortfarande god kvalitet trots sina nästan 50 år i trafikens tjänst. Nu behöver dock tätskiktet mellan betong och asfalt bytas.

Så påverkas trafiken

Vägarbetet pågår från juni till oktober. Det kommer att vara möjligt att köra över broarna på Vendevägen under reparationsarbetet, men framkomligheten är begränsad.

Trafikanter som kör av och på vid trafikplats Danderyds sjukhus, samt trafikanter som använder sträckan Vendevägen vid Mörby station, påverkas främst. Vid Mörby station är enbart ett körfält öppet för trafik.

För att slippa eventuella köer kan trafikanter köra på och av E18 vid trafikplatserna Inverness, Mörby Centrum och Danderyds kyrka.

Fribergabron stängs av

Den tredje bron som renoveras är Fribergabron, den gång- och cykelbro som går över E18 vid Mörby centrum. Fribergabron är en viktig passage för bland annat elever och personal på Fribergaskolan. Den stängs av helt under sommarlovet för att renoveringen ska gå så snabbt som möjligt och bli klar till skolstart.

Läs mer

Vägarbete på Vendevägen - så påverkas du

Renovering av Fribergabron - så påverkas du