Dags att nominera till Hälsovårdsfonden 2023

Nu är det dags att nominera stipendiater till Hälsovårdsfonden! Stipendiet som är i form av ett ekonomiskt bidrag, tilldelas en eller flera personer verksamma i Danderyd, som arbetar för att kommunens unga ska ha en sund hälsa.

Stipendiaterna kan vara elever, lärare eller andra. De ska utgöra ett gott föredöme när det gäller att främja en sund hälsoutveckling för kommunens unga – under skoltid eller fritid. Det kan till exempel handla om någon som har gjort ett extra värdefullt insats för att förebygga ohälsa kopplat till alkohol, tobak, narkotika eller läkemedel bland unga i Danderyd.

Stipendiaterna ska vara verksamma inom något eller några av följande områden

  • Skola
  • Förebygga mobbing
  • Idrott
  • Fritidsverksamhet
  • Naturvård
  • Samhällslivet i övrigt

Nominera senast den 1 november

Skicka din nominering inklusive en motivering senast den 1 november 2023 till Gunilla Campbell på bildningsförvaltningen.

Mejl till Gunilla Campbell

Hälsovårdsfonden skapades 1968 genom en donation från Einar von Holst.