Danderyd är bäst på att främja cykling - igen

Danderyd toppar listan över kommuner som är bäst på att främja cykling. Det stod klart när Cykelfrämjandet på onsdagen presenterade resultatet från Kommunvelometern 2021.

Foto: Vivian Erixon, trafikstrateg, och Bengt Sylvan, (L), ordförande i tekniska nämnden tog emot diplomet

Kommunvelometern är en nationell granskning av kommuners arbete med cykelfrågor som Cykelfrämjandet genomför varje år. I granskningen mäts och jämförs kommuners insatser för cykling under föregående år.

Danderyd toppade listan även 2019. Då delades priset ut vid SKL:s och Trafikverkets nationella cykelkonferens. I år tog togs priset emot på hemmaplan av Vivian Erixon, trafikstrateg på Tekniska kontoret och Bengt Sylvan, (L) ordförande i tekniska nämnden.

- Det är ett oerhört glädjande resultat! Det är ett kvitto på att vi ligger i framkant när det gäller cykelfrågor, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i tekniska nämnden.

Vad gör Danderyd till en bra cykelkommun?

- Vi arbetar aktivt för att det ska vara attraktivt och säkert att cykla i Danderyd. Det gör vi genom att avsätta medel och varje år satsa på att cykelbanor ska hålla god standard, att det finns cykelparkeringar, cykelpumpar och görs åtgärder för säkerhet. Vår ambition är också att det ska vara enkelt att cykla året runt och därför satsar vi på sopsaltning av regionala cykelstråk och huvudcykelstråk, säger Bengt Sylvan.

Hållbart fokus i organisationen

Danderyd har haft bra placeringar i Kommunvelometern under de senaste åren.

- Det är en glädjande och tydlig trend. En anledning till det är att vi över en tid har haft ett starkt fokus på cykelfrågor och har haft bra förutsättningar för att underhålla och förbättra infrastrukturen för cykling. Vi har också genomfört många typer av mjuka satsningar, exempelvis temadagar med fokus på cykling och kampanjer med lokala ambassadörer, säger Vivian Erixon, trafikstrateg.

Hon lyfter också fram att det finns ett stort engagemang för cykling inom kommunen som organisation.

- Det är så många kollegor från olika förvaltningar som engagerar sig i vårt gemensamma hållbarhetsarbete. Kommunen som organisation och arbetsgivare arbetar också för att bli en cykelvänlig arbetsplats, säger Vivian.

Toppar kategorin små kommuner

I bedömningen av kommunernas insatser tas hänsyn till hur kommunerna arbetar inom tre områden: infrastruktur, information och marknadsföring samt organisation. Totalt är det möjligt att få 90 poäng - Danderyd landade på 57 poäng och toppar alltså kategorin små kommuner med ett invånarantal upp till 50 000. Ystad och Enköping kom på andra respektive tredje plats.

Poängen innebär också att Danderyds kommun landar på en 15:e plats av samtliga 57 deltagande kommuner. Högst totalpoäng fick Uppsala följt av Lund och Helsingborg.

Cykla i Danderyd