Danderyd fortsätter förbättra service till företagen

Danderyds kommun förbättrar resultatet med 23 placeringar uppåt jämfört med förra året i Sveriges kommuner och regioners löpande undersökning, nöjdkundindex (NKI) om hur företag upplever servicen i Sveriges kommuner.

Danderyd fortsätter att ligga högt i Sveriges kommuner och regioners NKI- undersökning och rankas på plats 76 bland Sveriges kommuner.

Utvecklingsarbete har gett resultat

- Vi är måna om att Danderyds kommun möter lokala företags behov av service. Mätningen visar att vårt utvecklingsarbete med fokus på ökad samverkan har gett resultat. Kommunen är till för invånarna och det ska vara enkelt att driva företag i Danderyd. Även om vi gläds åt vårt förbättrade resultat i mätningen, är fokus för kommunens näringslivsarbete just nu, främst på att få det lokala näringslivet att överleva Covid19-krisen, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ökat antal kontroller

Den sammantagna Indexmätningen ger Danderyd en ökning från 72 till 74 i NKI för 2019.

- Det är glädjande att se ett så bra resultat, jag vill särskilt lyfta fram livsmedelskontrollen där kommunen ökat antal kontroller och ändå höjt resultatet säger Johan Lindberg t.f kommundirektör.

Nedan finns Danderyds sammanlagda betyg inom respektive kategori. Inom parantes redovisas resultatet från mätningen 2018.

Brand-skydd Bygg-lov Mark-upplåt-else Miljö- & hälso-skydd    Livs-medels-kontroll

Serverings-tillstånd

NKI tot

Tot
ranking

*

 69

(68)

*

 66

(70)

 78

(77)

 88

(77)

 74

(72)

 76

(99)

* för få ärenden att redovisa
( ) resultat från mätning 2018

Kontakt Näringslivsfrågor

Lina Pennlert, Näringslivsstrateg, lina.pennlert@danderyd.se