Danderyd har blivit tryggare och säkrare

Danderyds kommun har klättrat till plats 27 bland Sveriges 290 kommuner när det gäller trygghet och säkerhet. Det visar undersökningen Trygghet och säkerhet 2019, som gjorts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL).

Jämförelsen bygger på en sammanvägning av antalet personskador, bränder i byggnader, anmälda våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott.

- Danderyds kommun ligger bra till när det gäller trygghet och säkerhet sett till anmälda personskador, våldsbrott, samt brand i byggnader, säger Annette Lindell, Danderyds kommuns brottsförebyggare.

Åtgärder mot rån och bränder

Kommunen har vidtagit åtgärder för att förebygga rån och bränder som kan ha bidragit till resultatet. Samverkan och arbetet mot rån och bränder har beskrivits i en film om trygghetsarbetet:

Samverkan för trygghet i Danderyds kommun

Bostadsinbrott har minskat till hälften

Bostadsinbrott samt försök till inbrott har mer än halverats under perioden 2017-2019. För att förhindra bostadsinbrott är det viktigt att fortsätta sprida grannsamverkan som är en metod som utvärderats med goda resultat.

- Det är viktigt att fortsätta följa den lokala brottsutvecklingen. Det sker bland annat genom samverkansmöten där polisen och kommunen har centrala roller, säger Annette Lindell.

För mer information

Om undersökningen MSB:s webbplats:

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/januari/nu-slapper-skr-och-msb-arets-oppna-jamforelser-trygghet-och-sakerhet/

Om undersökningen på SKR:s webbplats:

https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/trygghetochsakerhet.1123.html