Danderyds invånare fortsatt nöjda med kommunen

Resultatet från SCB:s årliga medborgarundersökning visar kortfattat att Danderyds invånare är mer nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i samt med den kommunala servicen jämfört med föregående år.

- Det är förstås glädjande att få ett kvitto på att vårt arbete för Danderydsborna ger resultat. Vi har höjt resultatet inom samtliga områden från förra året och vi har dessutom högre snittvärdet än de andra deltagande kommunerna, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.

- Vi strävar ständigt efter att utveckla och förbättra upplevelsen av kommunens service och tjänster. Det är glädjande att se att vi höjt vårt resultat jämfört med förra året, samtidigt som vi haft utmaningar med pandemin och ekonomiska effektiviseringar. Resultatet har precis kommit, så vi kommer att analysera det och arbeta vidare med underlaget i våra verksamheter, säger Johan Lindberg, kommundirektör i Danderyd.

Undersökningen visar att kommunens invånare i stort är nöjda med Danderyds kommun som plats att bo och leva i. Kommuninvånarna är fortsatt nöjda med kommunens verksamheter och delvis nöjda med möjligheten till insyn och inflytande.

Undersökningens tre delar

Undersökningen innehåller tre delar med varsitt helhetsbetyg, det vill säga index, som mäts med tre specifika frågor.

Nöjd-Region-Index, som handlar om frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Danderyd fick 75 som kan jämföras med medelvärdet på 60 för medverkande kommuner.

Nöjd-Medborgar-Index, som handlar om frågor om kommunens verksamheter. Danderyds resultat var 60 som kan jämföras med ett medel på 55 för övriga kommuner.

Nöjd-Inflytande-Index, som handlar om invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter. Danderyd fick 42 som kan jämföras med medelvärde på 40 för övriga kommuner.

Förbättrat resultat

Resultatet visar att kommunen generellt ligger över medel eller kring medel för undersökningens olika index, men även på individuella delar och frågor. I relation till kommunens resultat för 2019 har resultatet förbättrats inom samtliga index och även majoriteten av undersökningens olika områden.

Om mätningen

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ska inte förväxlas med en brukarundersökning. Det innebär att undersökningen mäter attityder snarare än erfarenheter av kommunen och dess verksamheter. Enkäten har skickats ut till ett urval på 1200 kommuninvånare. Av dem har 553 personer valt att besvara enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 47 procent. Totalt har 100 av Sveriges 290 kommuner valt att delta i undersökningen 2020.

Danderyds kommun deltar i flertalet mätningar för att följa upp hur kommunens arbete uppfattas.

Ta del av undersökningen

SCB:s medborgarundersökning 2020