Danderyds kommun i allvarligt ekonomiskt läge

Det var känt redan i höstas att kommunen beräknades gå med underskott 2018. Den ekonomiska situationen har dock visat sig vara mycket mer bekymmersam än vad vi då visste.

Kommunens ekonomi gick 2017 med ett underskott om 16,3 miljoner kronor. För 2018 ser vi nu när vi presenterar bokslutet att underskottet är närmare 80 miljoner kronor.

Läs pressmeddelandet