Efter omtaget är skolutredningens dialoger nu igång

Den 22 februari hölls det första dialogmötet mellan vårdnadshavare och representanter från Danderyds kommun inom projektet skolutredningen. Vid mötet fick deltagarna ta del av fakta och bakgrundsmaterial för Danderyds grundskolor.

Hela syftet med skolutredningen är att presentera förslag som gör att Danderyds kommun kan komma till rätta med det överskott på elevplatser som finns i den kommunala skolverksamheten. Detta samtidigt som eleverna även i fortsättningen ska erbjudas riktigt bra skolor som är attraktiva utifrån den demografi, marknad och konkurrens som finns i Danderyd.

- Vi vill ha skolor med behöriga lärare, specialpedagogiska resurser, en god tillgång till läromedel, en väl utbyggd elevhälsa och välutrustade lokaler, samtidigt som skolorna behöver ha en ekonomi i balans. Det är en utmaning vi har, säger bildningsdirektör Johannes Pålsson.

Fakta och prognoser ligger ute

Deltog vid dialogmötet gjorde en referensgrupp för vårdnadshavare som består av en representant per kommunal skola för årskurs F-6 samt två projektledare och en moderator. Även Johannes Pålsson och politiker från samtliga partier i kommunfullmäktige var på plats.

- Vi gick igenom delar av det omfattande underlag som har tagits fram, som visar fakta och prognoser för Danderyds skolor och tog in synpunkter och frågor från de närvarande föräldrarna. När vi ses igen i nästa vecka kommer vi att titta närmare på vilka olika alternativ man kan tänka sig utifrån de underlag som presenterades, säger projektledare Mattias Wald.

De minnesanteckningar som i efterhand skickats ut till dialogmötets deltagare finns även publicerade på den sida som handlar om projektet.

Mer information

Samlad information om skolutredningen