Eldning avrådes

Det varma och torra vädret som råder medför en ökad brandrisk i skog och mark och risken för gräsbränder är mycket hög. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att du bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Tänk på att

  • Kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen.
  • Använd särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen.

Mer information

Brandrisk Ute (msb.se)

Södertörns brandförsvarsförbund

Storstockholms brandförsvar

Brandkåren Attunda