Enebybergs station: Nu öppnar gång- och cykeltunneln och bilvägarna på östra sidan

Under nästan två års tid har järnvägsövergången vid Enebybergs station byggts om för att höja säkerheten. I dag öppnar tunneln för gång- och cykeltrafik och östra sidan öppnar samma dag för fordonstrafik. SL arbetar för att Västra Banvägen och Ringvägen ska vara tillgängliga under första kvartalet 2024.

Robert Nibelius och Mats Falås. Foto: Anna Alexandersson

För att öka säkerheten bygger Region Stockholm/SL om flera övergångar längs Roslagsbanan. Danderyds kommun är medfinansiär i byggnationen av den planskild korsning vid Enebybergs stationsområde. Tågen, som tidigare susade förbi bakom enkla bommar, passerar nu på en bro och stationsområdet är helt ombyggt.

Planskild korsning minskar olycksrisken

Robert Nibelius (M), ordförande i tekniska nämnden, framhåller hur viktigt det är för säkerhet och framkomlighet att tågtrafiken och andra trafikanter nu har separerats.

”Den nya planskilda korsningen vid Enebybergs station innebär att en av Roslagbanans mest olycksdrabbade korsningar byggts bort. Genom att tunneln nu öppnas för gång- och cykeltrafik höjs säkerheten avsevärt, särskilt för barn och unga. Tidigare i år öppnade den nya gång- och cykeltunneln under spåret vid Gethagsvägen, vilket också starkt förbättrat framkomlighet och säkerhet i området”, konstaterar Robert Nibelius.

Delöppningen ett glädjande besked

Under byggtiden behöver fordonstrafik köra en lång omväg för att kunna passera Roslagsbanan. Gående och cyklister har varit hänvisade till en provisorisk bro över spåren. För många Danderydsbor och Täbybor är beskedet om att gång- och cykeltrafik nu släpps igenom tunneln sannolikt mycket uppskattat.

Ombyggnaden vid Enebybergs station startade i februari 2022. Kommunens projektledare Mats Falås, som har löpande kontakter med SL, gläds åt att Östra Banvägen och Portvägen på östra sidan också kunde öppna för fordonstrafik i dag.

Öppnar successivt upp fler bilvägar

SL arbetar för att alla vägar i området ska vara tillgängliga under första kvartalet 2024, enligt senaste prognosen.

”Vi har stora förhoppningar om att snart vara i mål och kommer successivt att öppna upp för biltrafik. Detta är ett komplext projekt som dragit ut på tiden. Men det är också ett viktigt projekt för att öka säkerheten”, säger kommunens projektledare Mats Falås, som samtidigt vill passa på att tacka för alla resenärers och närboendes tålamod under byggtiden.

Detta händer

  • Den nya tunneln under Roslagsbanan öppnar för gång- och cykeltrafik den 8 december 2023. För att ta dig ner till den nyöppnade tunneln behöver du tills vidare komma ner via Enmansvägen till perrongen och gå norrut. 
  • Östra Banvägen och Portvägen på östra sidan öppnar också 8 december för fordonstrafik.
  • Under de närmaste månaderna kommer tunneln och korsningen vid Västra Banvägen och Ringvägen successivt att öppnas för fordonstrafik.
  • SL arbetar för att alla vägar i området ska kunna öppnas för trafik under första kvartalet 2024.

Källa: SL