Fina resultat i medborgarundersökningen

Resultatet från SCB:s medborgarundersökning är här. Hela 98,9 procent uppskattar kommunen som en plats att leva och bo på och 87,7 procent kan rekommendera andra att flytta till Danderyd.

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander.

- Det är förstås ett fantastiskt fint omdöme. Jag vill tacka alla som deltagit i undersökningen. Det visar att det ambitiösa arbete vi lägger ner för Danderydsborna ger resultat. Nästa steg blir att analysera resultatet ytterligare, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander.

Frågor som handlar om hur kommunen sköter sina verksamheter visar att:

  • Kommunens verksamheter, övergripande: 88,1 procent tycker att kommunen sköter verksamheterna på ett bra sätt (79,4 procent i riket).
  • Förskolan: 93,4 procent upplever att förskolan fungerar bra (85,3 procent i riket).
  • Grundskolan: 87,6 procent upplever att grundskolan fungerar bra (73 procent i riket).
  • Gymnasieskolan: 91,5 procent upplever att gymnasieskolan fungerar bra (77,2 procent i riket).
  • Äldreomsorgen: 65,7 procent upplever att äldreomsorgen fungerar bra (56,2 procent i riket).

Om undersökningen

SCB:s undersökning genomförs årligen. Cirka 1200 slumpvist utvalda invånare har fått tycka till om kommunens service och verksamheter och svarsfrekvensen blev 39 procent.