Årets företagare i Danderyd har utsetts

Företagarna Danderyd har utsett Tomas Guinchard Adxto Care AB till Årets företagare 2021 och idag delade Hanna Bocander(M),kommunstyrelsens ordförande, ut kommunen pris till vinnaren. Tomas Guinchard Adxto Care AB är dessutom vinnare i Företagarna Region Stockholm-Mälardalen också nominerad till Riksfinalen Företagarna Sverige. Ett hedersomnämnande från Företagarna Danderyd har tilldelats Niclas och Petra Sahlgren Eways AB.

- Årets företagare Adaxto care och Team Eways visar både stor entreprenörsanda och de båda ligger starkt i tiden med miljö, ny teknik och ökad nytta i fokus, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Adxto Care AB är årets företagare 2021

Adxto Care AB är ett nordiskt vård- och konsultföretag som startades 2007 och är sedan dess en registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen. Målet är att utveckla och leverera innovativa vård- och konsultlösningar som hjälper människor förbättra sin hälsa.

Juryns motivering

Juryn består av styrelsen för Företagarna Danderyd. 

Tomas Guinchard startade Adxto Care AB 2007 efter att ha sålt sitt tidigare bolag Kinchard Consulting som var först i Norden med att erbjuda konsulter inom sälj och marknad mot läkemedelsindustrin.

Genom digitala patientstödsplattformar, som erbjuder olika patientstödsprogram, säkerställer Adxto att patienten genom utbildning, support och motivation, kan följa sin ordinerade behandling i det dagliga livet. Denna typ av individuella patientstödsprogram har gett goda resultat för KOL-patienter. Tre gånger fler patienterna följer ordinerad behandling efter 18 månader än utan behov detta stöd.

På vilket sätt visar vinnaren att hen är en bra ledare och förebild? Företagaren Tomas Guinchard har med stor insikt i både medicinska behov, datateknisk problematik samt marknadsföringskompetens skapat ett koncept som är mycket kreativt och skapat ett företag, som redan sedan starten vuxit och omsättningen har ökat kraftigt. Omsättningen 2019 uppgick till 75.5 MSEK jämfört med 2016 8,4 MSEK, en ökning med hela 803 %.

Företaget har nu 13 anställda jämfört med 9 personer under 2016. Bolagets resultat har flerdubblats under dessa år.

Tomas Guinchard har visat att det går att med hårt arbete skapa ett framgångsrikt företag.

Team Eways får hedersomnämnande

Eways är en snabbväxande oberoende laddoperatör som hjälper samhället att ställa om till fossilfrihet genom att göra det enkelt att köra elbil. Niclas & Petra Sahlgren grundade företaget vid köksbordet i Stocksund 2015 efter många och långa diskussioner om det nya fossilfria samhället. Eways är i dag den ledande oberoende laddoperatören med över 8 000 smarta laddpunkter över hela landet.

Juryns motivering

Juryn består av styrelsen för Företagarna Danderyd. 

Eways har stark expansion med kontor i Stockholm, Ängelholm, Göteborg, Karlstad, Falun, Linköping och Uppsala där de arbetar med de lokala marknaderna. Det är härligt och billigt att leva fossilfritt. Eways har haft en tillväxt på mer 2000 % mellan åren 2016 och 2019 som är den tid som vi jämför med. Vi ser med intresse och spänning mot Eways fortsatta utveckling.