Kommunens service till företagen har förbättrats enligt SKR:s senaste mätning

I SKR:s årliga undersökning och rankning ’Öppna jämförelser: företagsklimat 2020’ förbättrar Danderyds kommun sitt resultat med flera placeringar. Under 2019 uppnådde Danderyds kommun ett NKI-värde på 74 och årets resultat ger oss en förbättring med två poäng upp till ett NKI på 76. I riket placerar sig Danderyds kommun på plats 67 i rankningen. Det är en ökning med hela 11 placeringar mot 2019.

Hanna Bocander och Johan Lindberg

- Vårt fokus på tillgänglighet och service har gett resultat vilket givetvis är glädjande. Företagare och invånare har rätt att förvänta sig hög service i sin kontakt med Danderyds kommun och det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

-Det här är ett mycket bra resultat som visar på att hela organisationen arbetar näringslivsfokuserat. Grunden för ett gott företagsklimat ligger både i en god service med effektiv handläggning och smidig ärendehantering, men det handlar också om en förståelse för varandras villkor, som företagare eller myndighetsutövare. Denna förståelse tycks ökat även under krisen vilket är väldigt positivt, säger Johan Lindberg, kommundirektör.

Vill du ta del av hela SKR:s undersökning?

SKR – Öppna jämförelser: företagsklimat 2020

Har du frågor?

Kontakta lina.pennlert@danderyd.se