Kommunstyrelsen föreslår en tillfällig avgiftsfrihet för företag

Pandemin har slagit hårt mot vissa branscher, inte minst mot företag inom restaurang, konferens och hotell. Kommunstyrelsen föreslår därför att en tillfällig avgiftsfrihet rörande tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt för markupplåtelser för uteserveringar införs under 2021.

- Det här är ett sätt att underlätta för företagen i Danderyds kommun i denna utmanande tid. De lokala företagen är avgörande för vår kommun och det är viktigt att vi alla i Danderyd gör vad vi kan för att stötta dem, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget innebär att det under 2021 införs en tillfällig avgiftsfrihet för tillsynsavgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen, samt markupplåtelse för uteserveringar. Avgiftsfriheten ska gälla till en början för år 2021. Ärendet är skickat på remiss till berörda nämnder, socialnämnden och tekniska nämnden för yttranden innan beslut kan fattas av Kommunfullmäktige.  

Danderyds kommun har sedan pandemin bröt ut för snart ett år sedan vidtagit stödåtgärder för det lokala näringslivet. Bland annat har betalningstider förlängts, företagslotsning för stöd och information om de statliga stödpaketen inrättats och Nyföretagarcentrum har ställt om till coronarådgivning. 

För mer näringslivsinformation se:
Näringsliv och arbete