Kostnadsfri affärsrådgivning till företag inom besöksnäringen

Har ditt företag inom besöksnäringen påverkats av pandemin? Behöver du stöd i att rusta företaget för framtiden eller ställa om hela eller delar av verksamheten? I ett EU- finansierat projekt erbjuder Region Stockholm tillsammans Almi Stockholm Sörmland kostnadsfri skräddarsydd affärsrådgivning som är speciellt framtagen och behovsanpassad till företag inom besöksnäringen.

Aktivt stöd till besöksnäringen

Besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin - projektet syftar till att aktivt stötta företagen i näringen. Det övergripande målet med projektet är att bidra till att företagen inom besöksnäringen i Stockholms län tar sig igenom pandemin och står rustade för perioden efter genom att erbjuda anpassad affärsrådgivning för omställning och innovation ur krisen.

Verktygslåda och kunderbjudanden

Projektet har föregåtts av ett initialt insiktsarbete under vilket besöksnäringens specifika behov och situation kartlagts och analyserats. Utifrån identifierade behov och nuläge i branschen samt specifikt utpekade behov inom affärsutveckling har en för besöksbranschen unik ”verktygslåda” utvecklats. Verktygslådan, i form av olika kunderbjudanden, som används i rådgivningen inom projektet är därför helt anpassade till besöksbranschen och dess specifika behov.

Läs mer om projektet hos Region Stockholm

Boka rådgivning hos ALMI