Nu kan ditt företag ansöka om tillstånd för att ställa upp en serveringsbil (Food Truck) på offentlig plats

Är du företagare som har en Food Truck? Så här går du tillväga för att ställa upp er serveringsbil (Food Truck) på offentlig plats i Danderyds kommun.

Foton och F-skattsedel

För att ansöka om tillstånd för att ställa upp en bil på offentlig plats för att bedriva matförsäljning ifrån, en så kallad Food Truck, krävs att ditt företag
skickar in minst två foton på bilen, varav ett ska visa högra sidan där luckan är placerad. Ansökan görs via Polismyndighetens tillståndsenhet och den ska också innehålla en kopia på F-skattsedel från Skatteverket.  

Vilka företag får ansöka om tillstånd?

 • Företaget som ansöker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.
 • Fordonet som ansökan avser ska vara upptaget i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.
 • Fordonet ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss.
 • Totalvikten får inte överstiga 3,5 ton.
 • Serveringsluckan ska vara placerad på höger sida av fordonet.
 • Fordonet ska vara anpassat för försäljning av enklare måltider t.ex. frukost, lunch och ha en godkänd registrerad livsmedelsanläggning innan verksamheten startar.
 • Företaget ansvarar för att anmäla livsmedelshanteringen till kommunens tillsynsmyndighet för miljö och hälsa.

Vilka villkor och begränsningar gäller i samband med serveringen?

 • Tillståndet beviljas för högst ett år.
 • Tillståndet gäller alla dagar kl. 08–22 för en tillfällig uppställning i samband med måltidsförsäljning. Efter kl.23 varje dag  måste fordonet flyttas.
 • Tillståndet gäller på gatumark.
 • Tillståndet gäller i enlighet med Danderyds kommuns ordningsföreskrifter.
 • Fordonet får inte parkeras så att det hindrar framkomligheten, in- och utfart eller utgör fara för ordning och säkerhet i trafiken.
 • Fordonet får inte parkeras så att serveringsluckan öppnas mot en cykelbana/cykelfält.
 • När serveringsluckan är öppen bör den märkas ut och får inte sitta så lågt att den utgör fara för personer som vistas vid fordonet.
 • Kopia av polisens tillståndsbevis ska alltid finnas i framrutan på bilen och vara lätt avläst från trottoaren.
 • Inga föremål får placeras utanför fordonet, som t.ex. stolar, bord, menytavlor eller dylikt, undantag för papperskorg för insamling av matrester och förpackningsmaterial.
 • Företaget har ansvar för att hantera sitt avfall inklusive plocka skräp från matförsäljningen runt fordonet.
 • Företaget ansvarar för sin vatten- och elförsörjning. 
 • Tomgångskörning får inte ske längre än en minut.
 • Tillståndshavaren ansvarar för skador som kan uppkomma p.g.a. verksamheten eller som drabbar tredje man. 

Sök tillstånd för uppställning av Food Truck

Polismyndigheten – tillståndsenheten