Ny näringslivspolicy för 2021-2026

Den 7 december 2020 antog Kommunfullmäktige en ny framtagen näringslivspolicy för 2021-2026. Policyn anger ett antal prioriterade fokusområden för Danderyds kommuns näringslivsarbete.

Målet med näringslivsarbetet

Det övergripande målet med kommunens näringslivsarbete, är att genom strategiska insatser och ökad samverkan förbättra det lokala företagsklimatet i Danderyds kommun.

Näringslivspolicy 2021-2026

Vill du veta mer?

Kontakta Näringslivsstrateg lina.pennlert@danderyd.se

08-568 914 29