Danderyd är Sveriges näst bästa entreprenörskommun enligt Nyföretagarbarometern

Danderyd toppar listan där endast Stockholm stad rankas högre i antalet nystartade företag under 2020. En andraplacering är en förbättring mot föregående år då Danderyd hamnade på tredje plats i Nyföretagarbarometerns rankning. Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket. Mätningen beräknas utifrån antal nystartade bolag i förhållande till antalet invånare i kommunen.

Lina Pennlert, näringslivsstrateg säger att resultatet är mycket glädjande.

Tack till alla entreprenörer i Danderyd

-Det här är ytterligare en bekräftelse på duktiga och driftiga kommuninvånare som bidrar till hela Sveriges välfärd. Placeringen stärker också den tidigare andraplatsen i Svenskt Näringslivs rankning, meddelar Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.

-Ett mycket glädjande resultat! Jag vill särskilt lyfta fram vårt Nyföretagarcentrum som gjort en snabb omställning och anpassat sina rådgivningar utifrån pandemiläget. De har jobbat på ett bra sätt och har trots Corona haft en fortsatt hög aktivitet på starta-eget-kurserna och inom mentorskapsprogrammen, säger Lina Pennlert, Näringslivsstrateg.

Resultat Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern 2020

Läs mer hos Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum