Danderyds företagsklimat får högsta betyg - bra dialog viktigt för företagen

Danderyds kommun får högsta betyget hittills på företagsklimatet i Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Företagen har gett Danderyd högre betyg inom tolv av femton områden.

Anna Wallin, näringslivsstrateg i Danderyds kommun, Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande, och Nathalie Marnell, näringpolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv, vid presentationen av Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet.

Nu har resultatet av årets undersökning om det lokala företagsklimatet i alla Sveriges 290 kommuner släppts av Svenskt Näringsliv. Danderyd får sitt hittills högsta betyg på frågan ”Vilket sammanfattande omdöme av företagsklimatet vill du ge din kommun?”, sedan mätningen startade 2002.

Höjt betyg på dialog och kommunikation

Svenskt Näringslivs företagsenkät består av 15 frågor och i år går Danderyd fram på 12 av dem, bland annat inom områdena bemötande och service, information till företagen, dialog med kommunens beslutsfattare och kommunpolitikers attityder.

"Vi har stort fokus på att skapa dialog med företagen i Danderyd och väga in näringslivets perspektiv och konsekvenser i politiska beslut. Vi förstår att företagen och företagarna är de som finansierar vår gemensamma välfärd. Bra förutsättningar för att starta och driva företag är en viktig del i vår vision om att Danderyd ska vara den bästa kommunen att leva, bo och verka i", säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

"Företagsklimatet vilar på goda relationer"

Danderyds kommuns näringslivsstrateg Anna Wallin tycker att det är glädjande besked att omdömet förbättrats avsevärt på frågan om kommunikation med företagen.

"Vi har verkligen satsat på att utveckla dialogen med näringslivet under senaste året genom våra nyhetsbrev, våra Linkedin-kanaler och att bjuda in till och delta i olika samverkansträffar och evenemang. Grunden till ett gott företagsklimat vilar på att det finns goda relationer mellan kommunen och företagen. Företagen i Danderyd har på ett fantastiskt sätt mött upp oss i viljan att samarbeta i frågor om upphandling, arbetsmarknad och skola", säger Anna Wallin.

Kommunen bjöd in företagare till walk and talk

Danderyds kommun har, som ett led i arbetet med att öka dialogen med näringslivet, tagit initiativ till en walk and talk-träff på Djursholms slott, där ungefär 40 företagare, politiker och tjänstemän träffades för att prata om företagsklimatet. Nathalie Marnell, näringspolitiska rådgivare på Svenskt Näringsliv, fanns på plats för att berätta om resultaten av årets undersökning och ge underlag för hur dialogen om ett förbättrat företagsklimat kan stärkas ytterligare.

Undersökningen visar i år också att företagen svarat att den negativa påverkan från brottslighet och otrygghet i Danderyd är låg.