Förändrad ledning på Vasaskolan till hösten

Vasaskolans rektor Catarina Olsson har valt att avsluta sin tjänst, efter att ha varit på skolan i ganska precis ett år. Som tillförordnad rektor under det kommande läsåret har Mikael Valdorson utsetts. Han har varit biträdande rektor på Vasaskolan under delar av innevarande läsår.

- Catarina Olsson har gjort ett fantastiskt arbete på skolan, under en tid som varit ganska tuff, med bland annat hårda krav på en ekonomi i balans, en ny hyresgäst i ett av husen och många diskussioner kring och planering inför en flytt av grundsärskolan från Vasaskolan till Kevingeskolan. Vi är så tacksamma för det fina arbete och det stora engagemang som Catarina har lagt på Vasaskolan, säger Maria Weståker, verksamhetschef för Danderyds kommunala grund- och gymnasieskola.

Mikael Valdorson som till hösten går in som tillförordnad rektor för Vasaskolan, har varit biträdande rektor där under delar av innevarande läsår. Han har också lång erfarenhet från Danderyds skolor då han under 8 år varit biträdande rektor på Långängsskolan i Stocksund. Han har även gått den rektorsutbildning som alla Danderyds rektorer har gått.

Rekryteringen av en ny ordinarie rektor till Vasaskolan påbörjas i höst.

- Det känns bra att med Mikael på plats behöver vi inte stressa oss igenom rekryteringsprocessen, utan kan göra det grundligt för att kunna komma fram till en långsiktig lösning som blir riktigt bra för Vasaskolan, säger Maria Weståker.