Föreningar kan trygghetsvandra i sommar

I år väntas fler ungdomar än vanligt spendera sommaren hemma i Danderyd. Ett nytt bidrag har därför skapats med syftet att få fler vuxna att trygghetsvandra under veckorna 29-33. Bidraget kan sökas av Danderyds föreningar.

Trygghetsvandrare är extra vuxna som rör sig ute bland kommunens ungdomar under eftermiddagar och kvällar, ett par timmar per tillfälle. Huvudsyftet är att skapa trygghet genom att synas och finnas till hands på de platser i Danderyd där ungdomar rör sig.

Föreningar som har medlemmar som vill ge sig ut på promenad och samtidigt skapa trygghet för kommunens ungdomar kan beviljas ett bidrag på 5000 kronor.

Ett uppstartsmöte med genomgång av praktisk information kommer att hållas nu på torsdag den 2 juli kl 16:30 på Fribergagården.

Anmäl din förenings intresse genom att kontakta ungdomschef Jonas Jonson via mejl, senast den 30 juni.

jonas.jonsson@danderyd.se

Läs mer om hur din förening kan bidra och få bidrag genom att sommarvandra