Förslag från socialnämnden att Kevinge omvandlas till trygghetsboende

Socialnämnden har fattat beslut om att föreslå till kommunstyrelsen att Kevinge seniorboende omvandlas till trygghetsboende. Förslaget innebär att en aktivitetssamordnare anställs och att Kevingehuset utvecklas till ett aktivitetscentrum för seniorer i huset och närområdet.

- Det är glädjande om Kevinge seniorboende kan omvandlas till ett trygghetsboende som erbjuder aktiviteter och gemenskap, något jag vet är viktigt för många äldre, säger Carina Erlandsson, ordförande i socialnämnden.

Kommunstyrelsen har tidigare gett socialnämnden i uppdrag att utreda om boendeformen trygghetsboende är lämplig i Danderyd och skulle kunna ersätta nuvarande seniorbostäder. Socialkontoret ser positivt på att fler trygghetsboenden skapas i kommunen på sikt då det är en lämplig boendeform, som uppfyller äldres behov av tillgänglighet, service och aktiviteter.

- Jag ser fram emot om verksamheten i Kevinge utvecklas till ett trygghetsboende och blir en välbesökt mötesplats för seniorer både i huset och i närområdet, säger socialdirektör Britt-Marie Ekström.

Vad är en trygghetsbostad?

Boverket definierar trygghetsboende som ”en boendeform som har tillkommit för att ge äldre som önskar det tillgång till större gemenskap och trygghet. Det finns en stor variation av trygghetsbostäder runt om i landet, även om trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och särskild personal är gemensamma nämnare för många”.

Till skillnad från vård- och omsorgsboenden för äldre behöver man inte få ett biståndsbeslut för att tilldelas en lägenhet i ett seniorboende eller trygghetsboende. Socialnämnden föreslog också nya kriterier och prioritering för ansökan om trygghetsboende och seniorbostad, där äldre med funktionsnedsättning eller som saknar hiss i sin bostad prioriteras vid tilldelning av bostad.

Enligt socialnämndens boendeplan är den grundläggande inriktningen inom äldreomsorgen att alla ska ha möjlighet bo kvar hemma i ordinärt boende så länge som möjligt. Med ordinärt boende menas en persons egna hem, men även seniorbostad och trygghetsbostad räknas dit då de inte kräver biståndsbeslut.

Om beslutet

Socialnämnden fattade igår 17 juni beslut om att föreslå till kommunstyrelsen att Kevinge seniorboende i Danderyd omvandlas till ett trygghetsboende. Ytterst är det sedan kommunfullmäktige som fattar beslut i frågan.