Första spadtaget för Danderyds egna korttidsboende

Danderyds kommun bygger första egna korttidsboende för att möta ökande behov när vi blir allt fler äldre. "Vi signalerar med detta symboliska spadtag att vi äntligen startar byggnationen av vårt nya korttidsboende. Danderyd ska vara den bästa kommunen att leva, bo och verka i - även som äldre och anhörig. Vi behöver då möta invånarnas behov genom hela livet”, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fr v. Erik Carmestedt, arbetschef hos entreprenören MVB Öst, Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande, Robert Nibelius (M), ordförande i tekniska nämnden, och Birgitta Lindgren (L), ordförande i socialnämnden.
Foto: Anna Alexandersson

I dag hölls en startceremoni för att uppmärksamma att Danderyd kommit i gång med byggnationen av sitt första korttidsboende inom kommun. Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande, Birgitta Lindgren (L), ordförande i socialnämnden, Robert Nibelius (M), ordförande i tekniska nämnden, och Erik Carmestedt, arbetschef hos entreprenören MVB Öst, tog tillsammans ett symboliskt första spadtag på platsen för det blivande korttidsboendet.

"Ett nytt korttidsboende gör det möjligt för våra äldre att få vård närmare hemmet och underlättar för anhöriga att vara delaktiga. Korttidsboendet blir en vacker byggnad i två plan, som kommer omgärdas av en blomstrande trädgård. Miljön runt om ska vara vacker och stimulerande för vårdtagarna”, säger Birgitta Lindgren (L), ordförande i socialnämnden.

Kommunen ställer höga miljökrav

För Danderyds kommun har det varit viktigt att ha en god dialog med invånarna och planeringen har tagit tid. Resultatet av projektets ambitiösa samskapandeprocess kommer att bli en byggnad med hög arkitektonisk kvalitet, som tar hänsyn till områdets kulturmiljövärden. Kommunen har också satt upp höga hållbarhetsmål.

"Danderyd vill vara en förebild genom att ha höga miljökrav för byggnationen. Vi planerar att miljöcertifiera byggnaden via Sweden Green Building Councils (CGBS) Miljöbyggnad-system och satsar på att nå högsta guldnivån för energibesparing”, säger Robert Nibelius (M), ordförande i tekniska nämnden.

Byggnaden byggs med trästomme

Danderyds kommun ser fram emot att tillsammans med byggentreprenören MVB Öst driva ett projekt som ska bli ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

"Byggnadens stomme kommer uppföras i massivträ, något som känns extra bra utifrån utmaningen att driva på utvecklingen mot ett mer hållbart byggande. Projektet är det andra i ordningen som vi produktionsstartar med denna typ av stomme under 2023. Vi ser fram emot att kunna överlämna ett modernt, hållbart och personligt boende, som är behovsanpassat för såväl vårdtagare som för verksamhetens personal”, säger Erik Carmestedt, arbetschef MVB Öst.

Läs mer om projektet på www.danderyd.se/ginnungagap