Första spadtaget för framtidens skola i Enebyberg

Danderyds kommun planerar en rad förbättringar av Enebybergs skola de närmaste åren. I veckan togs ett symboliskt första spadtag inför ombyggnaden av den äldsta skolbyggnaden Eneby. "Det här är ett bra exempel på att Danderyd både kan bevara och utveckla.  Vi ska bevara denna vackra skolbyggnad från 1911 och samtidigt utveckla det till en skola som möter dagens elevers behov och vår målsättning om att ha den bästa skolan", säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M).

Danderyds kommun har påbörjat den planerade renoveringen och utbyggnaden av skolbyggnaden Eneby på Enebyberg skola. Den gamla skolbyggnaden från 1900-talets början behöver byggs om för att möta dagens krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet. Tillhörande annex, som byggdes på 1970-talet, rivs för att ge plats för en byggnad med fyra klassrum och med möjlighet att utöka till åtta hemklassrum.

För Danderyds kommun har det varit viktigt att behålla den gamla skolbyggnadens karaktär samtidigt som elever och lärare måste få ändamålsenliga lokaler.

"Vi vill att Enebyberg och skolans elever och lärare ska få de bästa förutsättningarna att bedriva undervisning av hög kvalitet. Nu kommer lokalerna anpassas för detta och vara tillgängliga för alla", säger bildningsnämndens ordförande Ulla Hurtig Nielsen.

För att framgångsrikt driva ett sådant här komplext projekt krävs stor samverkan mellan kommunens förvaltningar. Projektets arbetsgrupp har också haft en god dialog med skolledningen och entreprenören Arcona om både de nya lokalernas utformning och temporära lösningar under byggtiden.

"Det här kräver mycket planering eftersom det är komplext att anpassa en äldre byggnad till dagens krav på en modern skola. Skolledning och elever har fått vara med och påverka hur den här skolan ska se ut för att de ska få de bästa förutsättningarna", säger Robert Nibelius (M), ordförande i tekniska nämnden.

Projektet omfattar 3000 kvadratmeter (BTA), varav tillbyggnaden utgör 1048 kvadratmeter och beräknas kosta drygt 80 miljoner kronor. Ombyggnaden av Eneby beräknas att vara färdigställd i slutet av 2025. Under byggtiden bedriver lärarna undervisning för eleverna i ersättningslokaler på området.

"Vi på Arcona är glada över att medverka i att bygga samhällsviktiga verksamheter såsom en skola i detta fall. Vi gläds åt den tydliga gemensamma viljan att på bästa sätt bevara och varsamt renovera en så anrik byggnad som Enebybergs skola", säger Andreas Asplinger, affärsschef på Arcona.