Fortsatt satsning på Vasaskolan

Det råder just nu en oro bland föräldrar på Vasaskolan och det har startats ett upprop för att rädda skolan. En oro som är helt obefogad, då kommunen inte har några planer på att avveckla skolan. Tvärt om. Bildningsdirektör Kent Henningson reder ut vad som är sant och falskt.

Finns det några planer eller beslut på att privatisera Vasaskolan?

- Nej, Vasaskolan utgör en del av ryggraden i Danderyds kommunala skolverksamhet. Det är en viktig och omtyckt skola och det finns inga diskussioner i den riktningen. Snarare är detta en skola vi ska satsa på och utveckla.

Det faktum att det inte blir någon förskoleklass på Vasaskolan nästa termin har många tolkat som ett steg i en successiv flytt av elever till andra skolor. Om så inte är fallet, vad är anledningen?

- Det fanns inte tillräckligt många sökande för att kunna starta upp en klass. Vi är måna om det fria skolvalet och kommer att göra allt vi kan för att vända den här utvecklingen så att fler söker till skolan nästa år. Vasaskolan är en fin skola som vi vill att både föräldrar och elever ska vara stolta över.

Ni har ju motiverat avvecklingen av den kommunala skolan i Svalnäs med att kommunen har ett lågt elevunderlag, om ni inte planerar att lägga ner eller privatisera Vasaskolan, så kanske det är andra skolor som kan drabbas?

- Vi har en utmaning i Danderyd med minskande barnkullar, och det är något vi måste anpassa oss efter. Det handlar ju om att vi ska använda skattepengarna ansvarsfullt. Därför prioriterar vi undervisning och lärare istället för lokalkostnader.

Vår ambition är att fortsätta erbjuda Stockholms bästa skolor, och samtidigt erbjuda en närhet till skolan. I vissa fall, som när det gällde Svalnässkolan, såg vi inte att det var möjligt. Elevunderlaget var för litet för att vi skulle kunna fortsätta att driva en hel skola med hög kvalitet. När det gäller Vasaskolan är det inte aktuellt med några ytterligare förändringar av klasser eller byggnader annat än vad som påverkas av kommande elevunderlag. Vi kommer att fortsätta att satsa på Vasaskolan, även om vi ser att elevunderlaget kommer att fortsätta att minska ett tag framöver, på grund av allt mindre barnkullar i kommunen.

Hur tänker kommunen kring att vända utvecklingen på Vasaskolan?

- Vi har kommit långt på den resan bara det senaste året, och det utvecklings- och förbättringsarbete som den avgående rektorn påbörjade kommer vi att fortsätta att driva. Danderyd ska även fortsättningsvis ha Stockholms bästa skolor, och det här är ett arbete som vi tar på mycket stort allvar.  Vi har fått beslut på en ny skolpeng 2022 som ökar resurserna till våra F-6-skolor och vi har även fått förstärkningar till de särskilda resursgrupper som finns på Vasaskolan.

Det föräldraengagemang som finns kring våra skolor är i första hand positivt. Men jag inser att vi måste bli bättre på att förklara hur vi tänker kring utvecklingen av våra skolor. Vi kommer därför att inleda en serie med artiklar där vi förklarar tydligt hur vi ser på våra kommunala skolor och hur vi ska arbeta framåt för att säkra att Danderyds kommunala skolor även framåt ska tillhöra det absoluta toppskiktet bland Stockholmsregionens skolor.