Förtydligande kring Svalnässkolans ekonomi

Det har kommit en del frågor kring Svalnässkolans ekonomi med anledning av den anbudsinbjudan som gick ut den 4 maj och där det finns möjlighet för fristående skolaktörer att lämna ett anbud på skolan.

I anbudsinbjudan redovisas det ekonomiska resultatet för Svalnässkolan för 2019. Detta resultat redovisas normalt inte separat då skolan hör till samma enhet som Ekebyskolan. Det är komplicerat och blir sällan helt rättvisande när andelar av olika medarbetares tid ska fördelas ut per enhet. Nu har det kommit reaktioner på att underskottet inte är så stort som det tidigare antagits att det skulle vara.

- Vi gjorde i höstas prognoser som visade att Svalnässkolan skulle få ett ekonomiskt underskott för 2019 på drygt en miljon kronor. När bokslutet gjordes vid årsskiftet visade det sig att underskottet blev betydligt lägre, även om det fortfarande är ett underskott. Anledningen till det lägre underskottet är bland annat att färre elever än befarat valde att lämna skolan och att två medarbetare slutade utan att ersättas med nya, säger bildningsdirektör Kent Henningson.

- Det är viktigt att komma ihåg att anledningen till att vi har föreslagit att Svalnässkolan ska avvecklas hela tiden har handlat om att vi behöver anpassa antalet skolplatser efter antalet barn i kommunen och framför allt i Djursholm, där det idag och framöver finns många fler elevplatser än vad det finns elever.

- Att avveckla vår verksamhet i Svalnässkolan är ett led i den anpassningen, att hyra ut en del av Vasaskolan är en annan. Detta sammantaget betyder att vi kan minska antalalet elevplatser med omkring 200.

- Antalet elever är avgörande för en skolas ekonomi – ju färre tomma platser desto bättre, säger Kent Henningson.

 

Läs mer på danderyd.se/anbudsvalnas