Förtydligande om eldningsförbud

Många hör av sig med frågor kring EU:s avfallsdirektiv från den 1 januari i år som säger att det är förbjudet att elda trädgårdsavfall. Eftersom vi håller på att utreda frågan behöver du i år inte söka dispens för trädgårdseldning under eldningsveckorna som är vecka 16 och 17 samt valborgsmässoafton.

Gratisbild fri att använda från Pexels

Har du inte möjlighet att kompostera ditt trädgårdsavfall eller lämna till återvinningscentralen kan du därför i år elda ditt torra trädgårdsavfall på tomten under ovanstående tider utan dispens om det sker utan olägenheter för dina grannar och inte råder eldningsförbud.

För offentliga Valborgseldar behöver man som tidigare polistillstånd.